No Picture

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ

Հունիսի 26, 2018 tsakhkadzor 0

ԼԻՑԵՆԶԻԱ  ԸՍՏ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ՝ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ  ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  ՓԱՍՏԱՑԻ  ԹԻՎԸ՝  ԸՍՏ  ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ    26.06.2018Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ.  1-ին -թափուր  տեղ 2-րդ — 14  սովորող 3-րդ —  8  սովորող […]